1

 

2

2

 

 

 

Про школу
Основні напрямки освітньої діяльності
Наші працівники
Наші учні
Методична робота
Матеріально-технічна база
Соціальний напрямок
Наші партнери і спонсори
Пріоритетні напрямки та завдання розвитку училища
Шкільний музей
Контактна інформація

НАШІ ПРАЦІВНИКИ

 

 


 

 

 

Якісна та доступна освіта – це, насамперед, високопрофесійні педагогічні кадри.

Нині навчально-виховний процес забезпечують:

 

К-сть

Освіта відпов. фаху

Категорія

Спец.

П

1

вища

викл.-методист

Викладачі загальноосвітніх дисциплін

10

10

 

1

3

6

 

викладачі спец предметів

5

5

 

1

3

1

 

м.в.н.

9

9

2

2

5

 

 

Вихователі

6

6

1

 

1

2

2

соціальні педагоги

2

2

 

 

2

 

 

практичний психолог

1

1

1

 

 

 

 

Основні завдання роботи педагогічного колективу в напрямку поліпшення якості надання освітніх  послуг:

  • Якість підготовки. Оновлення змісту освіти. “Уміння навчатися”
  • Потужний кадровий потенціал спеціалістів з якісною освітою
  • Створення належної матеріально-технічної бази. Відновлення та осучаснення.
  • Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого та працюючого населення. Співпраця з службою зайнятості і підприємствами.
  • Впровадження принципово нових технологій у навчанні та виробництві.
  • Переймання досвіду інших країн в організації навчально-виховного процесу, якості надання освітніх послуг.
  • Високий рівень організації методичної роботи (самоосвіта, колективні форми роботи -  круглі столи, семінари, тренінги).
  • Імплементація програми «Іntel. Навчання для майбутнього».
  • Проведення щорічних конкурсів фахової майстерності.
  • Організованість проходження з учнями виробничої практики на базових підприємствах міста та області.

2

 

2