1

 

2

2

 

 

 

Про школу
Основні напрямки освітньої діяльності
Наші працівники
Наші учні
Методична робота
Матеріально-технічна база
Соціальний напрямок
Наші партнери і спонсори
Пріоритетні напрямки та завдання розвитку училища
Шкільний музей
Контактна інформація

СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМОК

 

 


 

 

 

З метою соціальної адаптації учнів в суспільство та соціального захисту їх житлових , майнових інтересів в ПТУ  діє соціально-психологічна служба, яка керується чинним законодавством України та Положенням про роботу соціальної служби Васильківського ПТУ.

Мета – підготовка, підтримка, супровід, влаштування дитини-сироти.

Основні завдання:

 • сприяння соціалізації учнів та здійсненні функції посередника між учнями, вчителями, опікунами та соціальним оточенням;
 • виявлення дітей з особливими потребами та надання їм своєчасної, кваліфікованої і всебічної соціально-педагогічної допомоги;
 • сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі,  створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • здійснення соціально-педагогічного патронажу підлітків,  які відносяться до «групи ризику»;
 • здійснення соціально-педагогічної реабілітації дезадаптованих, соціально і педагогічно занедбаних вихованців;
 • орієнтування учнів на формування навичок здорового способу життя (профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії; застосування тренінгів по розвитку навичок прийняття самостійних рішень);
 • надання допомоги в професійному самовизначенні учнів (групова діагностика професійних нахилів, інтересів, здібностей; профорієнтаційні бесіди та ігри; індивідуальні консультації по проблемах професійного вибору);
 • допомога в працевлаштування випускників, забезпечення  їх пільгами, пенсіями тощо);
 • проведення роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями, виявлення інтересів і потреб вихованців;
 • створення умов психологічного комфорту та безпеки дитини у побуті, навчанні, дозвіллі;
 • вивчення особливостей особистості вихованців, їх соціальної ситуації розвитку, умов життєдіяльності;
 • взаємодія з інституціями для інтеграції учнів в сучасне суспільство.

Види діяльності:

 • організаторська – допомога в працевлаштуванні організація літнього відпочинку, профорієнтація;
 • прогностична – надання прогнозів адміністрації ПТУ стосовно учня, групи, класу;
 • соціально-терапевтична – соціальне консультування і соціальна підтримка;
 • організаційно-комунікативна – залучення волонтерів;
 • охоронно-захисна – використання правових норм для захисту прав та інтересів дітей.

Напрямки роботи:

 • створення соціальних умов, що компенсують несприятливий досвід соціалізації і несприятливі умови життя дітей;
 • надання комплексної допомоги, спрямованої на створення сприятливих соціально-педагогічних умов в навчальному закладі;
 • забезпечення соціально-педагогічної діагностики, корекції, консультування для дітей групи ризику;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • організація спортивно-оздоровчої та інших видів соціально активної діяльності вихованців;
 • консультування та спеціалізована допомога;
 • превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;
 • соціально-педагогічні дослідження з метою виявлення соціальних та особистісних проблем вихованців ПТУ;
 • робота з учнями за програмами «Крок за кроком», «Життя на роздоріжжі», «Рівний – рівному»;
 • здійснення заходів щодо реалізації комплексної програми «Профілактика правопорушень на 2006-2010 рр.»;
 • реалізація училищної програми статевого виховання;
 • тематичні тренінги.

Результати роботи за напрямком (1999-2007рр.):

 • працевлаштовані 624 учні;
 • оформлено 248 пенсій учням;
 • вирішено  86  питань надання соціального житла учням;
 • оформлено  24 учням прийняття спадщини;
 • вирішено  160 житлових питань;
 • виготовлено 550  учням паспорти громадянина України.

2

 

2